Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

SAY NẮNG


Trời mùa đông, sương giăng đầy. Lấy đâu ra nắng mà mình lại say???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét