Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010

EM 2 TUỔI

Em đặt tạm cục gạch chờ có thời gian viết bài.Quà tặng của bố, mẹ.